قوانین و مقررات

سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران کوییکی

کوییکی تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی شرکت ها و پرسنل دارد. این سند شامل توضیحی درباره نحوه جمع آوری و استفاده کوییکی از اطلاعات خصوصی کاربران می باشد.
این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر و شرکت ها بوده و به کمک آن ها می توان کاربران را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن ، نشانی ، لوکیشن ثبت شده به عنوان ایستگاه کاری و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

شما با ثبت نام مشخصات خود از قبیل نام شرکت ، نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار می دهید.

شما پس از ورود به حساب کاربری ٬ به عنوان کاربر کوییکی شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند  اطلاعات فردی ، ساعت ورود و خروج ، موقعیت مکانی شما در اختیار کوییکی محفوظ خواهد بود.

کوییکی به منظور ثبت ساعت ورود و خروج کاربران اطلاعاتی نظیر موقعیت مکانی و … را پردازش می کند . این اطلاعات تنها به منظور ثبت ورود و خروج کاربران پردازش می شود و در جایی ذخیره نمی گردد.

کوییکی اطلاعات و دسترسی شما را حذف نخواهدکرد بجز در مواردی که شما از قوانین منعکس شده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و یا اطلاعات پرسنل توسط شرکت حذف شده باشد.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به میزکار/ تغییر مشخصات تغییر داده و ویرایش کنید. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که شما در سایت وارد کرده اید.

حساب شما توسط شما قابل حذف شدن از سیستم نمی باشد و تنها توسط مدیریت امکانپذیر است.

محدودیت دسترسی به اطلاعات

پدیده دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها مدیر سایت که ارتباط مستقیم با کاربران دارند٬ دسترسی به کلیه اطلاعات خواهند داشت.

کلیه رمزهای عبور به صورت رمز شده در پایگاه داده های نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتم ها و روش های پیشرفته،  شده است.

کلیه اطلاعات مربوط به سیستم در زیرساخت های محافظت شده و در مکان های امن نگهداری می شوند.